website templates

Декларация за съгласие за съхранение на CV

Разпечатайте тази страница и положете своя подпис, в случай че давате изричното си съгласие "СМАРТ ИНОВЕЙТИВ ТЕХНОЛОДЖИС" ЕООД да запази Вашата автобиография, включваща личните Ви данни, в досие за 12-месечен период с цел разглеждане за друга позиция, случай че в бъдеще се появявят възможности за работа, за които бихте били подходящ кандидат.

Ако не сте съгласен/на това е без значение за кандидатстването Ви за работа и няма да има никакви отрицателни последици за Вас. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време писмено на адреса на управление на Дружеството: гр. София 1324, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 3, офис 72-74 или на телефон 02 9277 351.

_________________________________
/три имена собственоръчно и подпис/

Адрес

Централен офис
Бул. Дж. Неру №28
ет. 3, офис 72-74
София 1324, България

Офис Варна
бул. Цар Освободител 109А
Варна 9000, България

Офис Пловдив
ул. Полк. Сава Муткуров 24
Пловдив 4003, България

Офис Киев
ул. Куренівський провулок 12
Киев 02000, Украйна 

Контакти

Запитвания
office@smartit.bg

Кариера
jobs@smartit.bg

Телефон
02 447 9013