free portfolio site templates

Технически сътрудник в направление ИКТ

Структурата на компанията се разраства и търсим Технически сътрудник за отдела на Информационни и комуникационни технологии, които ще отговаря за документалната част /фактури, описи, протоколи и т.н. / на отдела.

Отговорности: 

• Работа с различни видове документи, касаещи отдела;
• Въвеждане на фактури в специализиран софтуер и тяхното проследяване;
• Изготвяне и съхранение на протоколи за получена и изпратена стока от и към доставчик;
• Водене на регулярни отчети;
• Следи за обезпечеността на отдела с канцеларски материали и прави заявки към доставчик;
• Комуникация с доставчици, външни и вътрешни клиенти;
• Организационни задачи свързани с работата на отдела;
• Водене на отчетност и оперативни дейности по приемо - предаването на мобилните устройства на компанията;
• Изчисление и верификация на допълнителни отстъпки на мобилните устройства на компанията;
• Управление и актуализация на тарифните планове на мобилните устройства на компанията;
• Следи за процедурите и документите по приемо - предаване на техниката.

Изисквания:

• Добра компютърна грамотност - Microsoft Office; E-mail; Internet;
• Изключително задълбочено познаване на Excel и неговите функционалности.
• Предишен опит в работа с документи е предимство;
• Добър английски език – писмен и говорим;
• Внимание към детайла, отговорност, инициативност;
• Умение за работа в екип.

В SmartIT ще получите:

• Много добро основно трудово възнаграждение;
• Възможност за допълнително възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Карта MultiSport на преференциални условия;
• Интересна и предизвикателна работа в сплотен екип;
• Възможност за обучение и повишаване на квалификацията;
• Възможности за дългосрочно професионално развитие и израстване в кариера.

Ако считате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания, моля изпратете автобиография.
Гарантирана е конфиденциалност на всички подадени кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Адрес

Централен офис
Бул. Дж. Неру №28
ет. 3, офис 72-74
София 1324, България

Офис Варна
бул. Цар Освободител 109А
Варна 9000, България

Офис Пловдив
ул. Полк. Сава Муткуров 24
Пловдив 4003, България

Офис Киев
ул. Куренівський провулок 12
Киев 02000, Украйна 

Контакти

Запитвания
office@smartit.bg

Кариера
jobs@smartit.bg

Телефон
02 447 9013