free site templates

Специалист ИТ поддръжка

Дейността ни се разраства и в момента търсим „Специалист ИТ поддръжка“.

Основните отговорности на длъжността са:
-Ежедневна комуникация с потребители по технически въпроси, осъществявана по телефон, имейл и чрез система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката; 
-Диагностициране и решаване казуси, свързани със софтуер, хардуер, компютърно периферно оборудване, мрежи и интернет;
-Подготовка и инсталиране на компютърната техника;
-Създаване акаунти на потребители за достъп до системи;
-Документиране и проследяване състоянието на потребителски запитвания, координиране на отговори и грижа за удовлетвореността на потребителите;
-Следене за навременно и качествено предаване на информация между отделните звена;
-Изготвяне на доклади за възникналите запитвания за техническа помощ.

Основните изисквания към заемащия длъжността са:
-Поне 1 година опит на сходна позиция; 
-Поне 1 година опит в администриране на Active Directory Users & Computers;
-Подходящо образование или еквивалентни знания в сферата на информационните технологии;
-Умения за работа с Windows 7/8/10 операционни системи;
-Познаване на най-важните Интернет протоколи: FTP, SMTP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL, POP3, IMAP;
-Отлично познаване на компютърната техника и методика за идентифициране и отстраняване на възникнали хардуерни проблеми;
-Ефективно използване на приложен софтуер: MS Office (включително Skype for Business) и разрешаване на проблеми;
-Опит в използване на MS Outlook и разрешаване на проблеми;
-Отлични организационни и комуникативни умения;
-Умения за работа в екип и аналитично мислене;
-Прецизност, внимание и отношение към детайлите;
-Висока степен на самоинициативност и отговорност към възложените задачи;
-Способност за работа под напрежение и гъвкавост при решаването на всеки казус.

Ваше предимство би било наличието на:
-Опит при работа с компютърна техника – инсталиране и конфигуриране на персонални и преносими компютри ръчно и чрез имидж и познаване на техните компоненти; 
-Опит с инсталиране и управление на КЕП и цифрови сертификати;
-Познания в сферата на интернет телефонията (VoIP);
-Добро познаване на Mikrotik и Cisco устройства;
-Опит с ERP приложения и интранет;
-Владеене на английски език (B1-B2);
-Шофьорска книжка категория Б;
-Опит при работа и администриране на Android базирани устройства.

В SmartIT ще получите:
-Много добро трудово възнаграждение; 
-Възможност за допълнително възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
-Интересна и предизвикателна работа в сплотен екип;
-Възможност за обучение и повишаване на квалификацията;
-Възможности за дългосрочно професионално развитие и израстване в кариера.

Ако считате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания, моля изпратете автобиография.

Гарантирана е конфиденциалност на всички подадени кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Apply for this position

Адрес

Централен офис
Бул. Дж. Неру №28
ет. 3, офис 72-74
София 1324, България

Офис Варна
бул. Цар Освободител 109А
Варна 9000, България

Офис Пловдив
ул. Полк. Сава Муткуров 24
Пловдив 4003, България

Офис Киев
ул. Куренівський провулок 12
Киев 02000, Украйна 

Контакти

Запитвания
office@smartit.bg

Кариера
jobs@smartit.bg

Телефон
02 447 9013