site design templates

Старши MS Exchange Администратор

Дейността ни се разраства и в момента търсим кандидат за позицията "Старши MS Exchange администратор".  

Отговорности:
- Констатира, анализира и отстранява възникнали проблеми;
- Предприема превантивни мерки и решения;
- Създаване на скриптове с цел автоматизация на процесите;
- Поддържане на използваната виртуализационна платформа;
- Изпълнява регулярните операции, свързани с хардуерната поддръжка и профилактика на сървърната инфраструктура на компанията;
- Участва в развоя, планирането и реализацията на целеви проекти в областта на ИКТ.


Изисквания:
- Висше образование в областта на Информационните технологии;
- Минимум 5 години опит като Системен Администратор;
- Минимум 5 години опит с Windows базирани системи Windows Server 2012/2016/2019 (Active Directory, GPO, File Services, DNS, DHCP) - инсталиране, конфигуриране, обновяване и наблюдение;
- Професионален опит с Microsoft Exchange 2019;
- Powershell;
- Мотивация, аналитичност и добри комуникативни умения;
- Умения за приоритизиране, спазване на срокове и способност за работа под напрежение;
- Добро владеене на Английски език (техническо ниво).

В Smart IT ще получите:
- Много добро основно трудово възнаграждение; 
- Възможност за допълнително възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
- Допълнително здравно осигуряване;
- Карта MultiSport на преференциални условия;
- Интересна и предизвикателна работа в сплотен екип;
- Възможност за обучение и повишаване на квалификацията;
- Възможности за дългосрочно професионално развитие и израстване в кариера.

Ако считате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания, моля изпратете автобиография. 

Гарантирана е конфиденциалност на всички подадени кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

Apply for this position

Адрес

Централен офис
Бул. Дж. Неру №28
ет. 3, офис 72-74
София 1324, България

Офис Варна
бул. Цар Освободител 109А
Варна 9000, България

Офис Пловдив
ул. Полк. Сава Муткуров 24
Пловдив 4003, България

Офис Киев
ул. Куренівський провулок 12
Киев 02000, Украйна 

Контакти

Запитвания
office@smartit.bg

Кариера
jobs@smartit.bg

Телефон
02 447 9013