css templates

Старши Мержови Администратор

Дейността ни се разраства и в момента търсим кандидат за позицията "Старши Мрежови администратор".  

Отговорности:
- Проектиране, развиване и контрол на опорната и клонова компютърна мрежа на групата от компании (MFG);
- Мониторинг и отстраняване на проблеми в компютърната мрежа;
- Оптимизация и автоматизация на процеси, свързани с компютърната мрежа;
- Управление на жизнения цикъл на мрежовото оборудване и поддържането му в техническа изправност;
- Управление и подобряване на сигурността в компютърната мрежа;
- Поддържане на актуална документация на компонентите в мрежовата инфраструктура.


Изисквания:
- Минимум 3 години опит като Мрежови администратор;
- Познания и опит в проектирането и управлението на TCP/IP базирани компютърни мрежи; 
- Познаване на OSI концептуален модел;
- Познания и опит с VPN технологии (IPSec, OpenVPN, SSLVPN/SSTP);
- Професионален опит със Cisco мрежови устройства (маршрутизатори, комутатори, Wi-Fi);
- Професионален опит с Mikrotik мрежови устройства (маршрутизатори);
- Професионален опит с управление на защитни стени (NGFW/UTM);
- Работа с мониторинг системи, IPAM и NCM;
- Добро владеене на Английски език (техническо ниво).


Предимства:
- Сертификация в областта на мрежовите технологии (Cisco CCNA/CCNP, Mikrotik MTCNA/MTCRE и др.);
- Познания в областта на SDN (Software-defined networking);
- Опит с Fortinet устройства;
- Опит с VMWare и Hyper-V виртуални мрежи;
- Познания и опит с Linux базирани сървъри;
- Познания за IPv6 комуникационен протокол. 

Ако считате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания, моля изпратете автобиография. 

Гарантирана е конфиденциалност на всички подадени кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

Apply for this position

Адрес

Централен офис
Бул. Дж. Неру №28
ет. 3, офис 72-74
София 1324, България

Офис Варна
бул. Цар Освободител 109А
Варна 9000, България

Офис Пловдив
ул. Полк. Сава Муткуров 24
Пловдив 4003, България

Офис Киев
ул. Куренівський провулок 12
Киев 02000, Украйна 

Контакти

Запитвания
office@smartit.bg

Кариера
jobs@smartit.bg

Телефон
02 447 9013